ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

Last updated: 2020-07-03  |  364 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
อินโดนีเซีย +1,624 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 59,394 ราย)
สิงคโปร์. +188 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 44,310 ราย)
ฟิลิปปินส์ +294 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 38,805 ราย) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มาเลเซีย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,643 ราย)
ไทย +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,179 ราย) สถานการณ์ควบคุมได้

เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 355 ราย)
บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com