BLOG

 


ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,180 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

(30 มิถุนายน 2563) ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา และศูนย์ปฏิบัติการด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ของ ศบค.

(29 มิถุนายน 2563) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,151 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)

“สุวิทย์ เมษินทรีย์" รมว.การอุดมศึกษา เผยข่าวดี

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR)

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,146 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า 8.4 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 4.5 แสนราย

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,141 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 6 ราย)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ ๒

ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต

ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 19

ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 16

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 15

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR)

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,112 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 8 ราย)

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,054 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 9 ราย)

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,045 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)

มาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 100 ราย

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 375,453 ตัวอย่าง

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,042 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย) เสียชีวิตรวม 57 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

Powered by MakeWebEasy.com