หลักสูตร TEPCIAN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี

Last updated: 29 พ.ค. 2567  |  924 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร TEPCIAN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี

หลักสูตร TEPCIAN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงานเฉลิมฉลองงิ้วไทย ครบรอบ 42 ปี ร่วมกับ สถาบันอุปรากรจีนแห่งชาติจีน กองทุนส่งเสริมพัฒนาและปฏิรูปอุปรากรจีนมณฑลกวางตุ้งแห่งประเทศจีน สมาคมอุปรากรศิลปะไทย-จีนแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม สมาคมสตรีสัมพันธ์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)


ภายในงาน คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหลักสูตร TEPCIAN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นคุณแม่จรรย์สมร วัธนเวคิน ผู้ให้กำเนิดงิ้วไทย ได้ขึ้นกล่าวถึงความหมายของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ศิลปะการแสดงงิ้วในไทยนั้นมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2525 ซึ่งจัดแสดงครั้งแรกในงาน สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จัดโดย โครงการบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งมี คุณเกียรติ วัธนเวคิน เป็นประธานกรรมการอำนวยการการจัดงานครั้งนั้น นับแต่นั้นมา อุปรากรจีนพูดไทย หรืองิ้วไทยก็เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 42 ปี ศิลปะการแสดงงิ้วไทยเป็นประจักษ์พยานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างสองประเทศ เห็นถึงวัฒนธรรมจีนที่มาผสมอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน ”

ต่อจากนั้น คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) Mr.Li Biyou เลขาธิการประจำสถาบันอุปรากรจีนแห่งชาติจีน Mr.Chen Caixiong ประธานมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาและปฏิรูปอุปรากรจีนมณฑลกวางตุ้งแห่งประเทศจีน และนายกสมาคมนักธุรกิจแต้จิ๋วประจำปักกิ่ง กล่าวแสดงความยินดี สุดท้าย คุณบุญเทียม พิชัยวงศ์ ประธานสมาคมอุปรากรศิลปะไทย-จีนฝ่ายไทย และคุณอำพัน เจริญสุขลาภ ประธานดำเนินการสมาคมอุปรากรศิลปะไทย-จีน แห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวขอบคุณ


ไฮไลต์ของงานเฉลิมฉลองงิ้วไทยครบรอบ 42 ปีครั้งก็คือ การแสดงชุด "งิ้วไทย-จีน 13 ฉากสุดพิเศษ ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ไทย-จีน
บทกลอนพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับ
ร้องเป็นภาษาไทย – ภาษาจีน
ชุดที่ 2 บทเพลง ส้มตำ พระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ขับร้องเป็นภาษาไทย – ภาษาจีน
ชุดที่ 3 งิ้วแต้จิ๋ว
โซวหลักเนี้ย - นำแสดงโดย นางเอก งู๋เจียหลิน
ชุดที่ 4 งิ้วไทย
เปาบุ้นจิ้นประหารเปาเหมี่ยน
ชุดที่ 5 งิ้วมณฑลเสฉวน
งิ้วเปลี่ยนหน้า
ชุดที่ 6 งิ้วไทย
ต้าอวี่ผู้สยบฮวงโห
ชุดที่ 7 งิ้วปักกิ่ง
วีรบุรุษลือลิ้วเข้าสืบหาทางบ้านจวนตระกูลจู้
ชุดที่ 8 เพลงงิ้วแต้จิ๋ว
เปลวไฟลามทุ่ง ดินฟ้าสว่างไสว
ชุดที่ 9 งิ้วเอี้ยจวี้
แม่นางไต้อวี่ฝังดอกไม้
ชุดที่ 10 งิ้วไทย
แม่นางถ่อฮวยข้ามฟาก
ชุดที่ 11 งิ้วอวี้จวี้
นายอำเภอหมวกใบจาก
ชุดที่ 12 เพลงงิ้วแต้จิ๋ว
พบกันในฝัน
ชุดที่ 13 งิ้วฮั่นจวี้
เจ้าจอมกุ้ยเฟยเมาสุรา


การแสดงงิ้วไทย-จีน 13 ฉากสุดพิเศษเป็นเพียงแค่ฉากไฮไลต์ของแต่ละเรื่องเท่านั้น ซึ่งงิ้วไทยเต็มเรื่องในปัจจุบันหาดูได้ยากในสังคมไทย แต่สามารถรับชมได้ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีนหรือ TEPCIAN ซึ่งจัดมาแล้ว 3 รุ่น ในพิธีมอบวุฒิบัตรของแต่ละรุ่น ทางหลักสูตรได้จัดการแสดงงิ้วไทยซึ่งแสดงโดยนักศึกษาซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำและข้าราชการระดับสูงของประเทศ จึงเป็นเครื่องตอกย้ำว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยได้อย่างมั่นคงยั่งยืน


หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน Top Executive Program on China Business Insights and Network มีชื่อย่อว่า “TEPCIAN” เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่าง หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของจีนที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยและโลก ผ่านการสอดแทรกทักษะภาษาและการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความประทับใจในการเจรจาธุรกิจ รวมไปถึงการเปิดรับผู้ประกอบการจีนที่ลงทุนในประเทศไทยเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันเหนี่ยวแน่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสองประเทศ โดยหลักสูตรได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งไทยและจีนที่จะร่วมถ่ายทอดมุมมองและข้อคิด พร้อมเปิดประการณ์ในการศึกษาดูงานแบบ Exclusive ในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนต่อยอดการทำธุรกิจและการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับไทยและจีนได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้