หอการค้าฯ จับมือพันธมิตรภาคการท่องเที่ยว สร้าง Ambassador ชู Happy Model ดันไทยขึ้นแท่นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูง

Last updated: 6 ต.ค. 2566  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอการค้าฯ จับมือพันธมิตรภาคการท่องเที่ยว สร้าง Ambassador ชู Happy Model ดันไทยขึ้นแท่นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูง

คณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการ หลักสูตร Happy Model” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ
90 ปี หอการค้าไทย สู่การสร้าง 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ในระหว่างวันที่ 2 - 4  ตุลาคม  2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิด Happy Model ผ่านประสบการณ์และสถานที่ตัวอย่าง ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเครือข่ายหอการค้าไทย ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้าร่วมกว่า 100 คน  


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Happy Model ถือเป็นโมเดลที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ที่หอการค้าฯ ให้ความสำคัญ ได้แก่ กินดี (Eat Well) อยู่ดี (Live Well) ออกกำลังกายดี (Fit Well) และแบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well) ซึ่งส่วนนี้เป็นการต่อยอดจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Happy Model ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของประเทศ ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความยั่งยืน โดยหอการค้าฯ และ ททท. พร้อมที่จะผลักดันโมเดลดังกล่าวให้ขยายผลไปทั่วประเทศอย่างจริงจัง ภายใต้สององค์กรที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแนวทาง Trade & Travel


ด้าน นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า หวังว่า Ambassador ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเห็นภาพและเข้าใจ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ด้วยแนวคิด “Happy Model” มากขึ้น สามารถนำแนวคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากในห้องและนอกห้องอบรม ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในจังหวัด เพื่อร่วมกันออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาให้เกิดขึ้นจริง ให้มีมาตรฐาน เกิดความยั่งยืน เกิดการกระจายรายได้ รวมถึงสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้กับชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ และนำข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใส่ในแพลตฟอร์ม TAGTHAi เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักเดินทางต่อไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อสำคัญจากพันธมิตรและเครือข่ายภาคการท่องเที่ยว อาทิ แนวคิด Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, การบรรยายเรื่องทิศทางแผนการตลาดของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยนางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน (ททท.), TAGTHAi Application

 

ท่องเที่ยวไทยครบวงจร, พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ, Happy Model ในมุมมองของนักเดินทาง, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคการเล่าเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือสายมู, การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์, การใช้ Google My Maps สำหรับจุดหมายปลายทางของ Happy Model  ตลอดจน การแสดงการประยุกต์ใช้ Happy Model สู่แผนพัฒนาการท่องเที่ยว จากมหาลัยวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน  (Smart Gen Tourism Challenge)


         

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบตามแนวคิด Happy Model ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสัมผัสแนวทางและวิถีชีวิตการท่องเที่ยว ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการออกแบบเส้นทางตามแนวคิด Happy Model โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ถือเป็น Ambassador ของแต่ละจังหวัดจะร่วมสร้างและแชร์เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง

         

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้