เอไอเอส ผนึก กรมสุขภาพจิต ดูแลปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ตรงจุดต่อเนื่องผ่าน อสม.ออนไลน์

Last updated: 14 มี.ค. 2566  |  133 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอไอเอส ผนึก กรมสุขภาพจิต ดูแลปัญหาสุขภาพจิตคนไทย ตรงจุดต่อเนื่องผ่าน อสม.ออนไลน์


เอไอเอส ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกับกรมสุขภาพจิตต่อเนื่อง ต่อยอดความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม. จากการบูรณาการข้อมูลเพื่อช่วยคัดกรอง ค้นหา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตได้อย่างทันท่วงที และตรงจุด


นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกว่า 3 ปีนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเฉพาะปัญหาของการระบาด การเจ็บป่วยจากการติดเชื้อเท่านั้น แต่ในอีกด้านยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตไม่มากก็น้อย โดยมีความเครียดระดับปานกลาง ประมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างที่อสม.สำรวจ ซึ่งควรรับคำปรึกษา หาทางผ่อนคลายความเครียด ดังนั้น เอไอเอส จึงร่วมกับกรมสุขภาพจิต พัฒนารายงานสำรวจสุขภาพจิตบนแอปพลิเคชัน“อสม.ออนไลน์” เพื่อทำให้รู้ว่าประชาชนมีภาวะความเสี่ยงด้านสุภาพจิตอย่างไรบ้าง พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวได้ทันทีจาก อสม.


ดังนั้นวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการสานต่อความร่วมมือของ เอไอเอส และ กรมสุขภาพจิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังจากที่ในปลายปี 2563 เราได้มีการพัฒนาและบรรจุเครื่องมือรายงานคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพจิตในแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” โดยในปีนี้ เราได้พัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบของแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการติดตามความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตรายบุคคล พร้อมทั้งสามารถทำการบันทึกการติดตามดูแลผู้ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักการดูแลด้านสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม โดยร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ อันจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างครบวงจร ทั้งการคัดกรอง ติดตาม และให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคล อย่างทันท่วงที”


ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า

แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิต ผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ อสม. นำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้คัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตและสามารถให้การช่วยเหลือดูแล พร้อมทั้งส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าสู่ระบบบริการ โดยกรมสุขภาพจิตจะมีส่วนช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่จำเป็นต่อการดูแลจิตใจประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกลไกการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีมาตรฐาน รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตจากการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ในนามของกรมสุขภาพจิตขอขอบคุณบริษัท AIS และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากความร่วมมือกันในครั้งนี้จะต่อยอดให้ประชาชนคนไทยได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องต่อไป


สำหรับ แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์”นั้น เอไอเอสได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกด้านรวมถึงปัญหาสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ มีเครื่องมือในการคัดกรองและดูแลประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งลดขั้นตอน ลดความยุ่งยากจากการใช้เอกสารจำนวนมากในอดีต พร้อมทั้งสามารถรายงาน ส่งต่อข้อมูลได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายเพิ่มให้ อาสาสมัครสาธารณสุข กทม. หรือ อสส. ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วยในชื่อ “อสส.ออนไลน์” ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานรวมกว่า 5 แสนราย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้