สดช.เร่งจัดทำแนวทาง กลไก และรูปแบบการให้บริการ สนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ

Last updated: 18 ก.พ. 2566  |  32 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สดช.เร่งจัดทำแนวทาง กลไก และรูปแบบการให้บริการ สนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำ (ร่าง) แนวทาง กลไก และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ โดยมีนางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม เข้าร่วม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯนายภุชพงค์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการที่ยังขาดการสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

“สดช. ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ รวมทั้งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับวิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน โดย สดช. อยู่ระหว่าง
การจัดทำแนวทาง กลไก และรูปแบบการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่อ (ร่าง) แนวทาง กลไก และรูปแบบการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ

ให้คนพิการสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเข้าถึงบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบ่งปัน องค์ความรู้ด้านบริการดิจิทัลที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายคนพิการต่อไปในอนาคต” นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้