"Asia International Hemp Expo" เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Last updated: 8 พ.ย. 2565  |  218 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"Asia International Hemp Expo" เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมกัญชงโลกครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์


(8 พฤศจิกายน 65) สมาคมการค้าอุคสาหกรรมกัญชงไทย(Thai Industrial Hemp Association:TIHTA จับมือ เอ็นซีซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์แถลงข่าวจัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย  "AsiaInternational Hemp Expo"  ภายใต้แนวคิด Hemp For All และงานคู่ขนานการประชุมนานาชาติ  2 Internation  Hemp Environmentai Forum วันที่ 30 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 2565  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ( BCG Model) เพื่อให้ผู้สนใจธุรกิจและอุตสาหกรรมกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกัญชงทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ 


นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เผยว่า "จากพันธกิจที่สมาคมได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนพืชกัญชงสู่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และประกาศการจัดงานนิทรรศการและการแสดงสินค้านานาชาติ ที่ทางสมาคมจะร่วมจัดกับพันธมิตรจากต่างประเทศ ตอนนี้ทางสมาคมมีความพร้อมอย่างมากที่จะเรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมงาน เพราะกัญชงเป็นพืชสําหรับทุกคน และเป็นพืชที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโดย ไม่เหลือทิ้งในหลากอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานนี้จะมีการนําเอานวัตกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมกัญชงมาจัดแสดงให้องค์ความรู้ เช่น วัสดุทางการแพทย์จากกัญชงรถไฟฟ้าจากไฟเบอร์กัญชงคันแรกของประเทศไทยส่วนประกอบอากาศยาน และยานยนต์ รวมไปถึง ยา อาหารแห่งอนาคตขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธจากทั่วโลกกว่า 300 ราย ในอุตสาหกรรมกัญชงตั้งแต่ต้นน้ํา ถึงปลายน้ํา และจากการดําเนินการเตรียมการจัดงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับพันธมิตรนานาประเทศทําให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างมากของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมกัญชงไม่ต่ํากว่าพันล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดกัญชง กัญชา กระท่อมของไทยจะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปีนอกจากส่วนแสดงสินค้าแล้ว ทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยได้มีความร่วมมือกับInternational Hemp Environmental Committee (คณะกรรมการกัญชงและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ)และ Japan Hemp Association (สมาคมกัญชงแห่งประเทศญี่ปุ่น) จัดสัมมนานานาชาติ“The 2ndHemp Environmental Forum” ในหัวข้อ “The New Innovation Landscape of Hemp” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และจุดประกายความคิดจากนวัตกรรมของกัญชงที่เป็นมิตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้คน ซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการกัญชงทั่วโลกมาให้คนไทยในงานนี้ ถึง 14 หัวข้อตั้งแต่แนวโน้มตลาดกัญชงโลก โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หัวข้อสําหรับอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ โดยวิทยากร 38 ท่าน จาก 15 ประเทศ"

และเนื่องในวโรกาสพิเศษ ในการจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการพิเศษ “Golden Hemp” จากประเทศญี่ปุ่น นับเป็นครั้งแรกในรอบ 150 ปีที่มีการจัดแสดงนอกประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมายุ90 พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยแรงบันดาลใจจากวิถีวัฒนธรรมของเส้นใยกัญชงสีทอง ซึ่งปลูกจากเมล็ดกัญชงสายพันธุ์โบราณ ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติของประเทศญี่ปุ่น สําหรับใช้ผลิตเส้นใยเพื่อการทอเฉพาะในราชสํานักญี่ปุ่นเท่านั้น


นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด ผยงาน “Asia International Hemp Expo 2022” หรืองานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์นานาชาติสําหรับอุตสาหกรรมกัญชง ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครั้งนี้ เป็นรูปแบบ Businessto Business (B2B) ที่เราใช้ศักยภาพของงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติทุกด้าน ในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และนําเสนอมาตรฐานสําหรับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่นี้ของประเทศไทยในมิติใหม่ผ่านบริบทที่หลากหลายภายในงานเริ่มตั้งแต่การใช้ศักยภาพของงานแสดงสินค้าเป็นเวทีในการนําเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเป็นโซลูชั่น ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกัญชง เพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเชิงของคุณภาพและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเป็นเวทีทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสกัด เช่น เครื่องสําอาง อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเส้นใย เช่นแฟชั่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น


ในขณะที่ภายในงานจะมีการให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจผ่าน “กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ” ระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้ากับ ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสําหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังจัดให้มี “HEMP Supply Chain Zone” และ “Buyer Village” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน อันเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบ และผลักดันยกระดับมาตรฐานคุณภาพ โดยความร่วมมือจากสมาคมพันธมิตร ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้วัตถุดิบทั้ง 15
แขนงอุตสาหกรรม ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงปริมาณและมาตรฐานวัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ปลูก หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ จะได้ประเมินและวางแผนการผลิตล่วงหน้า ลดปัญหา วัตถุดิบขาดแคลน หรือวัตถุดิบ ล้นตลาด ซึ่งจะ
มีปัญหาต่อมาตรฐานราคาต่อไป


งาน Asia International Hemp Expo 2022 มีมาตรการการจัดงาน โดยจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่จะนําเข้าจัดแสดงของทุกคูหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการจัดงาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีนักธุรกิจและผู้สนใจในธุรกิจกัญชงเข้าชมงานกว่า 10,000 คน

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า เพื่อรับการยกเว้นค่าเข้าชมงาน และสํารองบัตรเข้าฟังสัมมนาในราคาพิเศษ ได้ที่ www.asiahempexpo.com ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้