สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการ Next Normal ติดปีก SME ด้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 150 ล้านบาท

Last updated: 6 ก.ย. 2565  |  63 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการ Next Normal ติดปีก SME ด้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 150 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า

"สสว. ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทย จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normalปี 2565 เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันสินค้าและบริการเข้าสู่ธุรกิจอนาคตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตยุคใหม่ (Next Normal) ที่ทำพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว"

"โครงการ Next Normal มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย และคัดเลือกเหลือ 53 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้ประกอบการจะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติและการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเฉพาะด้าน มากกว่า 30 ราย เช่น นวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล โลจิสติกส์ ฯลฯ ซึ่งเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักธุรกิจที่มีประสบการณ์จริงจากหอการค้าไทย โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้า หรือการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี สร้างโมเดลธุรกิจและสินค้าต้นแบบ รวมถึงคำแนะนำในการทดสอบตลาด การนำเสนอในรูปแบบ Pitching การถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ และช่วงท้ายของโครงการมีโอกาสนำสินค้าออกสู่ตลาดจริง ผ่านแพลตฟอร์มอี คอมเมิร์ซและกิจกรรมบิซิเนส แม็ทชิ่งทำให้เกิดยอดขายได้ทันที โดยคาดว่า ผลลัพธ์ของโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า 150 ล้านบาท"


นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยในหลักสูตรเน้นแนวคิดที่ทันสมัย เป็นความรู้ใหม่ๆ
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในยุคที่ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ Value Proposition Canvas Business Model Canvas Design Project Technology Enablement Prototype development Market and Sales Strategy Business Valuation และ Pitching Preparation เป็นต้น

"เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร เกษตร และเครื่องสำอางค์ โดยหลังจากได้เข้าอบรมแล้ว ได้มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาธุรกิจพร้อมการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาตัวสินค้าให้มีนวัตกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การพัฒนาสูตรอาหารในรูปแบบใหม่ๆ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์มาช่วยทางการขาย การตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้า เป็นต้น โดยโครงการ Next Normal ได้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละด้าน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก และร่วมพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้เวลากว่า 2-3 เดือนจนเห็นผลเป็นรูปธรรม”

นายสุรพงษ์ พินิจกลาง หัวหน้าโครงการ Next Normal กล่าวว่า

"หลังจากผ่านอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ทัศนคติต่อการดำเนินธุรกิจ ที่ควรใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเสริมสร้างความแตกต่าง รวมไปถึงได้ทดลองทำสินค้าใหม่ๆ ออกมาเห็นเป็นรูปธรรม การได้ทดลองขายบนแพลตฟอร์มอี คอมเมิร์ซ ชื่อดังอย่าง Shopee และการได้ทดลองนำเสนอสินค้าต่อคู่ค้าโมเดิร์น เทรด ในรูปแบบกิจกรรมบิซีเนส แม็ทชิ่งทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ นับได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับผู้ประกอบการแบบเห็นผลทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้