หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากำลังคน ในยุคดิจิทัล

Last updated: 1 ส.ค. 2565  |  220 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากำลังคน ในยุคดิจิทัล

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากำลังคน ในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร non-degree ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากำลังแรงงานในภาคธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงเพื่อตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


นายสราวุฒิ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวกระโดด นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว หรือ Digital Transformation โดย 2 ปีที่ผ่านมาประเทศยังต้องประสบกับวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าการดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในขณะที่ระบบการศึกษาของประเทศยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็ยังไม่สะท้อนถึงศักยภาพของผู้เรียนที่สามารถออกไปสู่สังคมและโลกของการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้จัด สัมมนา เรื่อง “การพัฒนากำลังคนในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร non-degree ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยโครงการนี้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษายุคใหม่ที่มีความโดดเด่นและ สำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการที่จะร่วมกันสร้างบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะให้สอดรับความต้องการที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ทั้งในระดับหลักสูตรปริญญาตรี (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)


สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานจากผู้กำกับนโยบายโดยตรง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
จะได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากหลักสูตร Non-degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จาก ดร.มณิสรา บารมีชัย หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และดร.สรัญญา ทองเล็ก รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พร้อมทั้ง ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากำลังคน ในยุคดิจิทัล” โดยนายภาคภูมิ สกลภาพ ผู้เชี่ยวชาญ Knowledge Management เครือเบทาโกรและกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย


“การศึกษาในทุกระดับจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชน พร้อมกับสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การขยายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve ของประเทศต่อไป” นายสราวุฒิ กล่าว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้