อว. จัดบรรเลงเพลงคลาสสิก​ คารวะผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง ดนตรีที่สกลนคร

Last updated: 26 พ.ค. 2565  |  459 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อว. จัดบรรเลงเพลงคลาสสิก​ คารวะผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง ดนตรีที่สกลนคร


ช่วงค่ำวันนี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สนับสนุน​การจัดเวทีบรรเลงเพลง คารวะผู้กล้าและผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง ดนตรี​ ที่สกลนคร​

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี  บาทหลวง​ยอแซฟ​ สุรศักดิ์​ พงษ์​พิศ  เจ้าอาวาส​อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล​ กล่าวรายงาน​ นางจุรีรัตน์​ เทพอาสน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​สกลนคร​ ให้การต้อนรับ​ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติ​มอบช่อดอกไม้​ ให้แก่​ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ​หัวหน้าโครงการ​วิจัย​ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ​งานดังกล่าว​เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์จินตนาการใหม่โดยอาศัยร่องรอยวิถีชีวิตของชุมชนผ่านศิลปินในท้องถิ่นผู้สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีของชุมชน และโครงการขยายผลต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ให้เป็นมรดกชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข หัวหน้าโครงการวิจัย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ควบคุมการบรรเลงวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดย ดร. ธีรนัย จิระสิริกุล และสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมประกอบบทเพลง โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง​ ๆ​ สื่อมวลชน​ และประชาชน​ในพื้นที่​ให้เกียรติ​เข้าร่วม​งาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เมืองสกลนคร หรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองหนองหารหลวง เป็นดินแดนแหล่งธรรม พื้นที่ราบภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงาม​ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ของจังหวัดสกลนคร​ ในวัยเด็กผมเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญและมีความคุ้นเคยกับ​ศาสนาคริสต์ซึ่งในโบสถ์จะมีการขับร้องเพลงอยู่เป็นประจำและ​มีท่วงทำนอง​อันไพเราะ​หากกล่าวถึงศิลปะทางดนตรีนับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การถ่ายทอดการแสดงศิลปะทางดนตรีในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการรังสรรค์ท่วงทำนองบทเพลงคลาสสิก​อันเป็นเอกลักษณ์ดนตรี​สามารถ​เชื่อ​ม​ทุก​ ๆ​ ศาสนา​เข้าหากัน​ได้​อย่างลงตัว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข  เปิดเผยว่า คริสต์ศาสนาเป็นพื้นฐานของเพลงคลาสสิก ดนตรีอยู่คู่กับคริสต์ศาสนามาตลอด ในพิธีกรรมและการสวดภาวนาใช้เพลงเพื่อสื่อสารกับพระเจ้า มีบทเพลงสำคัญของคริสต์ศาสนา ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มีการสวดร้องเพลงในโบสถ์ ซึ่งคาทอลิกทุกคนสามารถที่จะร้องเพลงของวัดได้อย่างไพเราะ ร้องได้เต็มเสียง  “เสียงใสออกมาจากจิตใจที่สะอาด” การได้พบประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญครั้งนี้ สามารถบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่ถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บันทึกเรื่องราวโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อแบ่งปันความรู้ อีกทั้งยังมีประติมากรรมหินอ่อน เทวดามีคาแอล ที่ตั้งไว้หน้าโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ เทวดามีคาแอล “มีคาแอล” แปลว่า ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก ดังนั้นดนตรีจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญของคริสต์ศาสนา ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงได้นำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้ามาเล่นดนตรีที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มาแสดงบทเพลงคลาสสิกเพื่อคารวะผู้กล้าและคารวะผู้เสียสละด้วยเสียงเพลง สู่การขยายศิลปะทางด้านดนตรีต่อไปในโอกาสนี้ได้จัดการแสดงบรรเลงบทเพลงเปิดการแสดงด้วยเพลงโหมโรง เป็นเพลงประกอบด้วยเรื่องราวของวิลเลียมเทล เพลงรอสซินีเพลงซองทูเดอะมูน ขับร้องโดย คุณศศินี อัศวเจษฎากุล  เป็นบทเพลงวิงวอนให้พระจันทร์นำความรู้สึกของเธอไปบอกให้แก่คนรักเป็นบทเพลงที่ไพเราะรัญจวน นิยมนำมาขับร้องเดี่ยว เพลงเลาดาเต โดมินุม ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เพลงบทนี้นิยมนำมาขับร้องในงานเทศกาลหรือในสถานที่สำคัญทางศาสนาเพื่อรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า เพลงอาเวมารีอา ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เป็นบทเพลงบทภาวนาของชาวคาทอลิก เพลงนีซุนดอร์มา ขับร้องโดย คุณฉันทัช นีล ไนท์ และการแสดงไวโอลินคอนแชร์โต หมายเลข 3 ในบันไดเสียงจีเมเจอร์ ผลงานลำดับที่ 216 โดย คุณสิทธิชัย เพ็งเจริญ เพลงมั่นใจในพระองค์ ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เพลงมั่นใจในพระองค์​ เป็นบทเพลงประจำอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เพลงทะเลชีวิต ขับร้องโดย คุณอิสรพงศ์ ดอก เพลงโปรดเปลี่ยนแผ่นปังบูชา ขับร้องโดย คุณกมลพร หุ่นเจริญ เพลงมิตรสหาย ขับร้องโดย คุณศศินี อัศวเจษฎากุล และบทเพลงสุดท้าย​ของค่ำคืน​นี้​ เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ขับร้องโดย คุณอิสรพงศ์ ดอกยอ​ ถือเป็นบทเพลงอันไพเราะ​ ที่สร้างพลังให้แก่คนรุ่นใหม่​ ทั้งนี้การแสดงดังกล่าว​ได้เปิดให้เข้าชมฟรีและมีผู้สนใจเข้าร่วม​เป็นจำนวนมาก​

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้