ศปร.เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ คลอง 6 ปทุมธานี

Last updated: 28 เม.ย 2565  |  471 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศปร.เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ คลอง 6 ปทุมธานี

พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด นายอำเภอคลองหลวง พัฒนาการอำเภอคลองหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ (26 เมษายน 2565) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาขยายผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรระดับชุมชนศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นในปี พ.ศ.2556จากความร่วมมือของสมาชิกเพียง 7 คนโดยการนำของ นางสาวเพ็ญวดี ขำเปีย ในการฝึกทำบัญชีครัวเรือนและฝึกสอนสมาชิกทำแชมพูสระผมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว เพื่อให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และขยายผลโดยเริ่มพัฒนาที่ดินส่วนตัวดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดหาทุนจากสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันรวบรวมเงินเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในช่วงแรก และได้ยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลระหว่างกันในบริหารกิจกรรมของกลุ่มรวมถึงทุนทรัพย์ในการดำเนินการ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำการบริหารงานด้านการตลาด ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลาเบญจพรรณ ฯลฯ นำไปสู่ขบวนการแปรรูปจากผลิตผล เช่นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ และมูลสัตว์ สบู่นมแพะ ทั้งนี้ยังได้มีการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ให้ปลาต่างสายพันธุ์อยู่ร่วมกัน ในบ่อเดียวกันเป็นผลให้มีการรักษาระบบนิเวศน์อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ป่าแปลงทฤษฎีใหม่ รวมถึงการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการต่อยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาพื้นตามต้นแบบของ โคก หนอง นา ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางการเกษตรแล้วยังได้นำไปสู่การพัฒนาการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน หลังจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่8 ตำบลคลองหลวง ได้ชมกิจกรรมการแปรรูปอาหาร  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้นายสกล กายเพชร ผู้ใหญ่บ้าน ได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 3 ไร่ ให้แก่ชุมชนร่วมสนองพระราชดำริเพื่อดำเนินการตามต้นแบบของ โคก หนอง นา อีกโครงการหนึ่ง


ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้แสดงความชื่นชมในความจงรักภักดีของประชากรในชุมชนที่มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระดับประเทศในอนาคต ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูง การรับนโยบายในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้