เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

Last updated: 1 เม.ย 2565  |  411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะระดับนานาชาติที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เมื่อปี พ.ศ. 2565 ต้องระงับการจัดงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในวันนี้ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเพาะช่างกลับมาจัดงานนี้อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 16 ภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดโดยจัดให้ชมในสองรูปแบบทั้ง Virtual Art Exhibition และสามารถเข้าชมงานจริงได้ที่พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง


รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 (16th International Art Festival & Art Workshop in Thailand 2022กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า แม้ว่าแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของนานาประเทศจะมีอิสระจากแบบแผนประเพณีแต่ก็ยังโดดเด่นด้วยลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจำชาติที่แตกต่างกัน และวิทยาลัยเพาะช่างในฐานะที่เป็นสถานศึกษาด้านศิลปกรรมและการออกแบบแห่งแรกของไทย ได้ตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะดังกล่าว จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของกันและกันรวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะนานาชาติในมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเล็งเห็นผลประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับศิลปินนานาชาติและการเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาจารย์ ศิลปินอิสระและศิลปินต่างประเทศ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่างจัดโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำปีนี้เป็นปีที่ 16 ด้วยวิทยาลัยเพาะช่างมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่และลักษณะโครงการเป็นประโยชน์กับนักศึกษาโดยตรง

ด้าน ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า วิทยาลัยเพาะช่าง เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า แม้งานศิลปะร่วมสมัยของนานาประเทศจะมีความแตกต่างกันแต่ยังโดดเด่นด้วยลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจำชาติที่ฝังลึกมานานจนมีความแตกต่างกันในแต่ละชาติ วิทยาลัยเพาะช่างตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะดังกล่าวจึงดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2565 โดยครั้งนี้ มีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ และศิลปินไทย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 ประเทศ 153 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของกันและกัน รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่ได้นำมาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะนานาชาติ โดยผลงานศิลปะที่ได้จากการปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำมาจัดนิทรรศการเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ามารับชมได้สองรูปแบบ คือทั้ง Virtual Art Exhibition และสามารถเข้าชมงานจริงได้ที่พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง ในระหว่างวันที่ 4-29 เมษายน 2565 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้