อพวช. พัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

Last updated: 12 มี.ค. 2565  |  131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อพวช. พัฒนาทักษะสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างแรง
บันดาลใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านจินตนาการถ่ายทอดผ่านงานเขียนอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมฐานความรู้ให้กับประเทศ


ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า“อพวช. นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนมีความรักและสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด อพวช. ได้ร่วมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่านิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มี
ฐานการคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ เพราะนอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว เรื่องราวเหล่านั้นยังสร้างแรงบันดาลใจในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจต่าง ๆ รวมทั้งอาจสร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้อีกด้วย
นอกจากนี้นิยายวิทยาศาสตร์ยังช่วยสร้างทัศนคติและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์หรือสังคมฐานความรู้และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆได้เป็นอย่างดี”


สำหรับการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ประธานโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาสาสตร์ อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. เป็นประธานเปิดงาน

โดยมี คุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา และการบรรยายเรื่อง Science Fiction โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ คุประตกุล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้น ถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 


นายการัณย์ สุขเกษม หนึ่งในผู้เข้าอบรมเปิดเผยว่า  "เคยส่งผลงานมาเเล้วสองครั้ง ในปี 2560 และ 2562 พอโครงการนี้เปิดจึงสนใจที่จะเข้าร่วมเข้าอบรมก่อน เเล้วค่อยเขียนผลงานส่งเข้าประกวด  ปีนี้ตั้งใจเขียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมตะเวิร์ส ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่ามีวิกฤตเข้ามาในการดำรงชีวิตมากมาย จึงเป็นประเด็นท้าทายที่เมตะเวิร์สจะเข้ามามีบทบาท ในเรื่องของการดำรงชีวิต จึงอยากนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องสั้นเเนววิทยาศาสตร์และส่งเข้าประกวด จากการอบรมทำให้ทราบหลักการเขียนทางวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจขึ้น  นอกจากจะใช้ในการเขียนเรื่องสั้นประกวดเเล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อีกด้วย"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้