สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2022

Last updated: 15 ธ.ค. 2564  |  527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  โครงการ THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2022

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2022”  โดยจะเปิดรับสมัครกลางเดือนมกราคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประดิษฐ์ผลงานเข้าแข่งขัน มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วันที่ 15 ธันวาคม 2564


พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT  ROCKET COMPETITION 2022” สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดกำเนิดของ สทป.         มาพัฒนาการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ในการส่งดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT)  ขึ้นสู่อากาศ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สทป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิด สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สทป. ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยศักยภาพดังกล่าว อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สทป. และ อพวช. ในการจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ขึ้นในปี 2562 ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในปี 2564 ที่ผ่านมาได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง สทป. และ อพวช. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมดูแลเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัยและสำเร็จด้วยดี และในปี 2565 ที่จึงถึงนี้ ทาง สทป. และ อพวช. ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย การได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง อพวช. ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการประสานพลังของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต

 
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ในการจัดกิจกรรมในโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม โดยนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป และพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ 

การลงนามความร่วมมือระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022” ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นภายในปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไปตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของประเทศต่อไปในอนาคต

โดยเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2022” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.dti.or.th, Facebook fanpage : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์, Facebook fanpage : Cansat Thailand, Facebook fanpage : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Institute

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้