ขอเชิญรับฟังการเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ

Last updated: 27 ต.ค. 2564  |  61 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญรับฟังการเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ

ขอเชิญรับฟังการเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช. และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 62 ปี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.40 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตํ ชั้น 2 อาคาร วช.

Powered by MakeWebEasy.com