"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 50,867,498 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,199 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 369.8 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 99

Last updated: 2021-09-30  |  109 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 50,867,498 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,199 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 369.8 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 99

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 50,867,498 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,199 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 369.8 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 99.3%”


(29 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,199 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 391 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 185 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 369.8 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (78% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 140.2 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 50,867,498 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 59.47%

Powered by MakeWebEasy.com