"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 43,889,427 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 326.41 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 9

Last updated: 2021-09-19  |  45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 43,889,427 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 326.41 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 9


➡️(18 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 383 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 180 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 326.41 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 123.99 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 43,889,427 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.09%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com