"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,818,666 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,859 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 222.2 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 81

Last updated: 2021-08-21  |  35 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,818,666 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,859 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 222.2 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 81

(20 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,859 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 360 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 170 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 222.2 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 87.63 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25,818,666 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 55.01%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com