อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 219.6 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 80.3%”

Last updated: 20 ส.ค. 2564  |  88 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 219.6 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 80.3%”

(19 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 359 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 219.6 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 86.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25,167,060 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.90%

Powered by MakeWebEasy.com