"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,533,717 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,512 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 121.07 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 72.

Last updated: 2021-07-16  |  95 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,533,717 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,512 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 121.07 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 72.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,533,717 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,512 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 121.07 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 72.0%”
➡️(15 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,512 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 335 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 160 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 121.07 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (68.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 55.81 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 13,533,717 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.03%

Powered by MakeWebEasy.com