สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564

Last updated: 2021-07-16  |  108 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 วันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ 2565
และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ
นวัตกรรม NRCT Open House 2021
ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564
ผ่านระบบออนไลน์

ใน (8) ด้าน ดังนี้
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
2) ด้านการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
(19 กรกฎาคม 2564)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และ
ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
(20 กรกฎาคม 2564)
4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
(22 กรกฎาคม 2564)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง
(23 กรกฎาคม 2564)
7) ด้านการรองรับการระบาดของโรค
โควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
(24 กรกฎาคม 2564)
8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
(25 กรกฎาคม 2564)


ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
ผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Powered by MakeWebEasy.com