ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศไทย จำนวน 314 แห่ง ทั่วประเทศ

Last updated: 2021-06-08  |  98 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศไทย จำนวน 314 แห่ง ทั่วประเทศ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำหรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศไทย
จำนวน 314 แห่ง ทั่วประเทศ

 แบ่งตามภูมิภาค ได้ดังนี้
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 122 แห่ง
- ภาคกลาง จำนวน 36 แห่ง
- ภาคอีสาน จำนวน 45 แห่ง
- ภาคเหนือ จำนวน 27 แห่ง
- ภาคใต้ จำนวน 40 แห่ง
- ภาคตะวันออก จำนวน 27 แห่ง
- ภาคตะวันตก จำนวน 17 แห่งข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย : ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com