อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,064 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 55.704 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.047 ล้านโดส"

Last updated: 2021-06-06  |  179 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,064 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 55.704 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.047 ล้านโดส"

(5 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,064 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 299 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 137 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 54.942 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 28.702 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,142,944 โดส

Powered by MakeWebEasy.com