"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,131 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วกว่า 1.477 ล้านโดส

Last updated: 2021-05-02  |  69 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,131 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วกว่า 1.477 ล้านโดส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,131 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 20 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 240 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 101 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 31.3 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 20.1 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,477,078 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.5%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com