สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว.ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

Last updated: 20 เม.ย 2564  |  689 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว.ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. (ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564)
เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากเดิมมีเตียงในโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 8,568 เตียง และขยายเพิ่มเป็น 12,822 เตียง รับผู้ป่วยเข้าในโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 1,375 เตียง และยังคงเหลือเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 7,193 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ประกอบด้วย
- พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนเตียงรองรับ 1,044 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 628 เตียง คงเหลือเตียง 418 เตียง
- พื้นที่ภาคเหนือ มีจำนวนเตียงรองรับ 1,098 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 540 เตียง คงเหลือเตียง 558 เตียง
- พื้นที่ภาคตะวันออก มีจำนวนเตียงรองรับ 335 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 0 เตียง คงเหลือเตียง 335 เตียง
- พื้นที่ภาคตะวันออก มีจำนวนเตียงรองรับ 3,227 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 85 เตียง คงเหลือเตียง 3,142 เตียง
- พื้นที่ภาคใต้ มีจำนวนเตียงรองรับ 2,254 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 96 เตียง คงเหลือเตียง 2,158 เตียง

เมื่อแยกออกโรงพยาบาลสนามของ อว. เป็นรายจังหวัด จะมีข้อมูลดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564)
ภาคเหนือ 1,098 เตียง
- จังหวัดพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง
- จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
- จังหวัดแพร่ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- จังหวัดเชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 755 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 73 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 507 เตียง คงเหลือ 248 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง
- จังหวัดนครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง
- จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- จังหวัดอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 28 เตียง คงเหลือ 132 เตียง

ภาคใต้ 2,254 เตียง
- จังหวัดกระบี่ มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
- จังหวัดพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 350 เตียง
- จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 55 เตียง คงเหลือ 95 เตียง
- จังหวัดยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง
- จังหวัดสงขลา มีจำนวนเตียงรองรับ 240 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 233 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง
- จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 258 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 23 เตียง คงเหลือ 235 เตียง
- จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 638 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 638 เตียง
- จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนเตียงรองรับ 117 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนเตียงรองรับ 72 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 72 เตียง
- จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 120 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 14 เตียง คงเหลือ 106 เตียง
- จังหวัดสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 296 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 296 เตียง
- จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 686 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 41 เตียง คงเหลือ 645 เตียง
- จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 160 เตียง
- จังหวัดอำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,044 เตียง
- จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 40 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 40 เตียง
- จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 644 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 30 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 328 เตียง คงเหลือ 316 เตียง
- จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 360 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 16 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 298 เตียง คงเหลือ 62 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง
- จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียง
- จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียงจากข้อมูลของโรงพยาบาลสนาม อว. เป็นส่วนแต่ละมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด อว. พบว่า
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,044 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 46 เตียง สะสม 626 เตียง และคงเหลือ 416 เตียง ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีจำนวนเตียงรองรับ 494 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 30 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 328 เตียง คงเหลือ 166 เตียง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สมุทราปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 360 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 16 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 298 เตียง คงเหลือ 62 เตียง
3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
4. ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนธานี ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 40 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 40 เตียง
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 20 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 20 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 15 เตียง สะสม 28 เตียง และคงเหลือ 582 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ อยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 28 เตียง คงเหลือ 132 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง

ภาคเหนือ 1,098 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด73 เตียง สะสม 540 เตียง และคงเหลือ 558 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่และแพร่) มีจำนวนเตียงรองรับ 465 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 62 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 200 เตียง คงเหลือ 265 เตียง
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 11 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 307 เตียง คงเหลือ 43 เตียง
- มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
- มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง

ภาคใต้ 2,254 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 22 เตียง สะสม 96 เตียง และคงเหลือ 2,158 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีจำนวนเตียงรองรับ 240 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 7 เตียง คงเหลือ 233 เตียง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 55 เตียง คงเหลือ 95 เตียง
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 350 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 12 เตียง สะสม 85 เตียง และคงเหลือ 3,142 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อุดรธานีและบึงกาฬ) มีจำนวนเตียงรองรับ 803 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 48 เตียง คงเหลือ 755 เตียง
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 30 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 30 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 638 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 638 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 258 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 23 เตียง คงเหลือ 235 เตียง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข. เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 130 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 130 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 120 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 14 เตียง คงเหลือ 106 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 96 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 96 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง ยังไม่มีการรับผู้ป่วย คงเหลือ 335 เตียง ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียง


สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ / ผู้ป่วยไม่รุนแรง ลดภาระโรงพยาบาลหลัก และขั้นตอนจัดการพื้นที่ควบคุม ลดการแพร่เชื้อ เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม
1. สังเกตอาการ/ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ
2. เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล
3. เมื่อตรวจพบเชื้อ โรงพยาบาลจะประเมินอาการและส่งเข้าโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel
4. กระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดการประสานส่งมาให้โรงพยาบาลสนาม

มีปัญหาให้แจ้งสายด่วน 1669, 1668, 1330 หรือ LINE @sabaideebot
ข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้