สมาคมการศึกษานอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมการศึกษา เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ก รุ ง เ ท พ ร่ ว ม จั ด โ ค ร ง ก า ร วั น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ไ ท ย ครั้งที่ 4

Last updated: 26 มี.ค. 2564  |  3064 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมการศึกษานอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมการศึกษา เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ก รุ ง เ ท พ ร่ ว ม จั ด โ ค ร ง ก า ร วั น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ไ ท ย ครั้งที่ 4

สมาคมการศึกษานอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมการศึกษา เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ก รุ ง เ ท พ ร่ ว ม จั ด โ ค ร ง ก า ร วั น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ ไ ท ย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 กิจกรรมครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวศศิภัสส์ศา มลิพันธ์ ประธานชมรมการศึกษาเอกชนนอกระบบ พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบกรุงเทพมหานคร เยาวชนจิตอาสา การจัดโครงการวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด โรงเรียนเอกชน นอกระบบ จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และขอน้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รวมพลังทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีเพื่อ ประเทศชาติ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตส านึกสาธารณะ ให้กับผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ ท าความดี มีจิตอาสา ต่อสังคม
นางสาวศศิภัสส์ศา มลิพันธ์ ประธานชมรมการศึกษาเอกชนนอกระบบกรุงเทพ กล่าวว่า สำหรับการจัด โครงการงานวันการศึกษาเอกชนครั้งนี้ ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูง จาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม โครงการอย่างดียิ่ง ทำให้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทั่ว ประเทศ ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ ทำาความดี มีจิตอาสา ต่อสังคม ประเทศชาติ และขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมฯ ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบกรุงเทพฯ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้


โครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความความดี ในการจัดกิจกรรมที่ 2 ในวันนี้ มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 48 ทุน หน้ากาก เจลล้างมือและน้ำยาทำความสะอาดและได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม 7 ฐาน ดังนี้ 1.กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและน ามาเพ้นกระเป๋า 2.กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดชีพจรและการทำ CPR 3.กิจกรรมการทำม็อกคอกเทล 4.กิจกรรมด้านการโรงแรม พับผ้าเช็ดปากและการรินไวน์ 5.เกาหลีกิจกรรมการทำกิมจิ 6.กิจกรรมด้านเสริมสวย เพ้นเล็บ ถักเปีย แต่งหน้า การตัดแต่งขนสุนัข 7.กิจกรรมสันทนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในส่วนกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี ได้มอบสีและอุปกรณ์ ซ่อมแซม ทางจิตอาสาได้ลงมือช่วยกันระบายสีเพิ่มพื้นที่การเล่นของนักเรียน ทั้งทางด้านร่างกายและสมอง ด้วยสีสันที่ทาลงบนพื้นและสัญลักษณ์ และเสริมสร้างให้ความสวยงามของโรงเรียนให้แต่งต่างจากที่อื่น ๆ ด้วยภาพ3 มิติ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ ส่วนรูปที่ระบายเป็นรูปบันไดงู และรางรถไฟเพื่อการก้าว กระโดดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบกรุงเทพมหานคร ร่วมมือร่วมใจทำ กิจกรรม และเราจะมีกิจกรรม ดีๆ อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 28 เมษายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้