การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 2021-03-19  |  170 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 3,023,478 ตัวอย่าง
คิดเป็น 43,239 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564


ในระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564
ได้ตรวจไปแล้ว 96,681 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 274 ห้องปฏิบัติการแหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com