รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

Last updated: 2021-02-16  |  92 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 24,786 ราย
(เพิ่มขึ้น 72 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 3 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 48 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,038 ราย)

เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 23,563 ราย(95.07%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 680 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,141 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
21 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(16) นครปฐม(1) สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(1) ขอนแก่น(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(3) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 109 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 84 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ76.8)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 498,203 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,139 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,637 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 30 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,190 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 266,445 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,176 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 41 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com