การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 2021-02-05  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 2,392,344 ตัวอย่าง
คิดเป็น 34,223 ตัวอย่างต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2564
ได้ตรวจไปแล้ว 716,476 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 261 ห้องปฏิบัติการ

Powered by MakeWebEasy.com