อว. ส่งมอบนวัตกรรมให้เครือข่าย รพ. กลุ่มสถาบันแพทย์ รับมือโควิด-19

Last updated: 22 ม.ค. 2564  |  299 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อว. ส่งมอบนวัตกรรมให้เครือข่าย รพ. กลุ่มสถาบันแพทย์ รับมือโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” จากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุขรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –. 19” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวต้อนรับ


ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ได้ส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะ


จะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน
นวัตกรรมชุด PAPR ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน


ซึ่งสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีเป้าหมายการส่งมอบนวัตกรรมชุด PAPR นี้จำนวน 450 ชุด ให้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล
ในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID– 19” ให้แก่ รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกล่าวว่า 

 "หน้ากาก PAPR จะช่วยป้องกันเชื้อที่เข้าไปในตัว ในจมูก ในปากได้เป็นอย่างดี เพราะว่ามีความดันบวก เชื้อโรคจะเข้าไปไม่ได้ เดิมเราต้องซื้อกันหลายหมื่นถึงเป็นแสนและในช่วงวิกฤตหนักๆ ช่วงที่ระบาดมากๆ หน้ากากก็หาซื้อไม่ได้ เพราะว่าประเทศที่เขาผลิตเขาไม่ขายเขาเก็บเอาไว้ใช้  ครั้งนี้เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ ในราคาที่ถูกมากๆ มีตั้งแต่ราคา 4,000 บาทจนถึง 9,000 บาท รวมเครื่องพ่นออกซิเจนให้ด้วย ซึ่งถือเป็นประดิษฐ์กรรมระดับโลก เพราะว่าคุณภาพก็ไม่ได้แพ้ที่มีอยู่ในโลก ส่วนราคาเราสามารถผลิตได้ราคาที่ดี น่าดีใจเพราะว่าต่อไปในอนาคตเมื่อมีโรคระบาดอื่นๆ มาอีกเราก็พร้อมยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับวัคซีนที่เราทำได้แล้ว ทำให้เรามั่นใจว่าหมอพยาบาล นักสาธ่ารณะสุข มีเครื่องมือป้องกันคุณภาพสูง ที่ผลิตเองได้ภายในประเทศ เป็นนิมิตหมายที่ดี และผู้ที่ประดิษฐ์หน้ากาก PAPR เป็นอาจารย์หมอทางด้านวิสัญญีแพทย์อยู่ในห้องไอซียูท่านไม่ได้มีการฝึกอบรมอะไรที่จะเป็นนักวิจัย นักนวัตกรรม นักประดิษฐ์ ท่านเอาประสบการณ์ในการใส่เครื่องมือในการป้องกันตัวเองต่างๆ พร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยและนักวิชาการอื่นๆ ทำให้สำเร็จ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของนักวิชาชีพไทยซึ่งช่วยกัน ปกติหมอมาทำเองทำไม่ได้มันต้องร่วมกันหลายๆ ส่วน ซึ่งทุกคนร่วมกันเป็นเรื่องที่น่ายินดี วิกฤตโควิดคราวนี้ทำให้เราได้เห็นว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสามารถไม่ใช่แค่การรักษาและการป้องกันโรคเท่านั้น แต่มีความสามารถในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ยา วัคซีนที่มาต่อสู้กับโรค ได้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง"  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้