สศก. MOU สวก ยกระดับงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ด้วย AI

Last updated: 26 ก.ย. 2563  |  655 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สศก. MOU สวก ยกระดับงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ด้วย AI


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) MOU ความร่วมมือ การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตรที่มีศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่โดยใช้ Al ยกระดับขีดความสามารถการผลิตภาคการเกษตรไทยสู่สากล

นายระพิภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการวิจัยการเกษตรที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนารวมทั้งน้ำผลงานวิจัย เทคโนโลยีการวิจัยการเกษตร งานวิจัยที่มีศักยภาพผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาภาคการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเภษตร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขยายผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สศก. มีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม จำเป็นต้องใช้งานวิจัยมาสนับสนุน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนด
นโยบายเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกียวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน" ที่ผ่านมา ได้เน้นความสำคัญงานวิจัยของ สศก. ต้องเป็นรูปธรรม อ้างอิงได้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ความร่วมมือกับในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง สวก. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน และที่สำคัญ สศก. ยังสามารถนำข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลBig Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ หรือ NABC ได้เป็นอย่างดี เพื่อก้าวสู่การพัฒนาระบบเกษตรสมัยโหมโดยใช้ AI และประยุกต์ในการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัดที่มีการแสดงผลด้าน Supply และ Cemand นอกจากนี้ สศก. ในฐานะหน่วยงานประสานหลักจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ให้เกิดรายได้ไม่น้อยไปกว่าภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ ตามแนวคิดตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย" เลขาธิการ สศก. กล่าว

ด้าน ตร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. เกล่าวว่า "สวก. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้โดยพร้อมที่จะร่วมส่งเสริม สนับสนุนทั้งงานวิจัย การพัฒนาศักยงทาพบุคลากร และงานกิจกรรมอื่นๆกับทาง สตก. ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอด ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และขยายผลไปยังทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไร่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ EEC อาทิ โครงการวิจัยอัตราการให้น้ำมันของปาล์มน้ำมัน การวิจัยารปลูกมันสำปะหลังเพื่อการผลิตแป้งสำหรับใช้เลี้ยงทารกเพื่อการเพิ่มมูลค่า การวิจัยจัดทำระบบการป้องกันและเดือนภัยการระบาดของแมลงทางศัตรูพืช (Srmart Pest VWarning Syster) การพัฒนาสารสกัดจากทุเรียนเพื่อเป็นเวชสำอางค์ อีกทั้งปัจจุบันสวก มีโครงการที่ให้ทุนวิจัยและตำเนินการอยู่ในพ้นที่ ELC ได้แก่ การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ตำเนินการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งปี สวก. จะต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ สศก. ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เพื่อวางแผนรูปแบบการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต เพื่อวางแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรให้ เข้ากับลักษณะพื้นที่ การศึกษาความเพียงพอของแหล่งน้ำ และศึกษาพืชที่มีศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพร เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่กล่าวมาแล้วนั้น อีกทั้งปัจจุบัน สวก. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย ชื่อว่า Platforn TARR Thailard ที่ได้รวบรวมงานวิจัยและสามารถสืบค้นได้มากกว่า 40,000 ชิ้น จึงจะเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่จะนำฐานข้อมูลดังกล่าว เชื่อนโยงกันกับฐานข้อมูล Big Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติของ สศก. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร
ของไทยต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้