การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 2020-09-22  |  680 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 948,161 ตัวอย่าง คิดเป็น 14,237 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 18 กันยายน 2563


 ในระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 27,795 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 199 ห้องปฏิบัติการ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com