กรมการข้าวนำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคอีสาน

Last updated: 4 ก.ย. 2563  |  498 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมการข้าวนำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคอีสาน

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายทัศนะ ลาภลอย ที่ปรึกษากรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าวนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดและจ.มหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน โดยจุดแรกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เปิดเผยว่า การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตข้าว ที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัด วัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมข้าวในโรงเก็บเพื่อป้องกันกำจัด แมลงศัตรูข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย


นายศารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ก่อตั้งขึ้น ปีพ.ศ. 2555 เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 เพื่อใช้เป็นเมล์ดพันธุ์จำหน่ายภายในชุมชน และเก็บไว้เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ต่อมาปีพ.ศ. 2562 กลุ่มเกษตรกรใต้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและกระจายเมล็ดให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์

มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อลดต้นทุนในการผลิต กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชาวนาอย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวภายในชุมชน พัฒนาชาวนา และองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์เป็นกลุ่มที่จัดตั้งใหม่ได้รับการสนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 9,645 กิโลกรัม

นางมัสสา โยริบุตร ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ กล่าวว่า ทางกลุ่มได้มีการ ผลิตข้าวจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มีการแปรรูปข้าวจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถกลบตอซังแทนการเผา ปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ข้าวเปลือก (Grain) และเมล็ดพันธุ์ (Seed) มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าวแห้ง ปลูกปุ๋ยพืชสตปรับปรุงบำรุงดิน การไถดะเพื่อกำจัดวัชพืช การใช้ปูนขาวปรับสภาพดินก่อน การเพาะปลูก ตลอดจนการใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงบำรุงดินเพื่อสดต้นทุนการผลิตได้นอกจากนี้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มีแนวทางส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์เพื่อขยายตลาด สินค้าข้าวสุขภาพใน แถบเอเซีย ยุโรป และจีน ต่อไป

นายบุญทอม บุญรัตน์ ประธานข้าวชุมชนบ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ทางศูนย์ได้รับการสนับสนุนด้วยดี โดยมีการดำเนินกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวหอมคุณภาพ การแปรรูปข้าวหอมมะลิด้วยการสีข้าวสารและบรรจุถุงเพื่อจัดจำหน่ายเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น อยากวิงวอนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลราคาข้าวหอมอินทรีย์ให้ได้ราคาที่สูงกว่าข้าวหอมทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้