การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 2020-06-22  |  375 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 568,294 ตัวอย่าง คิดเป็น 8,533 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 46,185 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 175 แห่ง

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com