ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

Last updated: Jun 13, 2020  |  139 จำนวนผู้เข้าชม  |  โควิด-19

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจำกัด

ไทย มาเลเซีย สถานการณ์ควบคุมได้

เวียตนาม บรูไน กัมพูชา ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย

พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
13 มิถุนายน 2563

Powered by MakeWebEasy.com