การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 8 มิ.ย. 2563  |  417 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 468,175 ตัวอย่าง คิดเป็น 7,030 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 47,646 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com