การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: 2020-05-21  |  180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง คิดเป็น 4,294 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 46,468 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com