การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

Last updated: May 21, 2020  |  55 จำนวนผู้เข้าชม  |  โควิด-19

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 227,860 ตัวอย่าง คิดเป็น 3,421 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 41,067 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 121 แห่งทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com