สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

Last updated: 2020-05-21  |  129 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +573 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,778 ราย)
-อินโดนีเซีย +395 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,587 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +262 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,485 ราย)
-มาเลเซีย +55 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,353 ราย)
-ไทย +18 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,987 ราย)
-พม่า +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 155 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com