สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

Last updated: May 21, 2020  |  61 จำนวนผู้เข้าชม  |  โควิด-19

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน  ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +447 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,548 ราย)
-อินโดนีเซีย +292 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,843 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +156 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,928 ราย)
-มาเลเซีย +105 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,176 ราย)
-ไทย +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,966 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 151 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

Powered by MakeWebEasy.com