กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค “ศิลปะบนผืนน้ำ”

Last updated: 4 พ.ย. 2562  |  1153 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค “ศิลปะบนผืนน้ำ”

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทย ผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ โดยมี พลเรือโท จงกล  มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี และชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ พร้อมรับชมการแสดงชุดพิเศษ “หยาดเหงื่อเพื่อจอมราชันย์”

และรับฟังการเสวนาจาก นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย “กวีสองแผ่นดิน” ผู้แต่งกาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ ร่วมเปิดเผยเกียรติประวัติครั้งสำคัญในชีวิต ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายนนี้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

พลเรือโท จงกล  มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในงานจัดงานว่า
“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม

จึงได้จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” เพื่อถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ไทย ผ่านความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และการถวายความจงรักภักดีด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลทุกหมู่เหล่า

โดยประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนถึงวันพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคมศกนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน”

ชฎาทิพ จูตระกูล  กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยาม ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเท่านั้น ไอคอนสยามยังมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป จึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ชมนิทรรศการครั้งสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ ‘ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค’ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นมรดกสำคัญของคนไทยทั้งชาติ เพราะในปัจจุบันมีปรากฏเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  “ศิลปะบนผืนน้ำ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และการเสด็จ
พระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งนำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

ส่วนที่ ๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามแห่งเรือพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาผ่านศิลปะชั้นสูงให้เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ การจัดริ้วขบวน ตำแหน่งของ
กำลังพลบนเรือและการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพายเงินพายทองและแพนหางนกยูงที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้

ส่วนที่ ๓ “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จนมาสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถ่ายทอดสด ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

พร้อมกันนี้ยังมีส่วนจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง ๕๒ ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดครบถ้วน โดยผู้เข้าชมสามารถชมได้ที่บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M
โซนไอคอนลักซ์

ภายในนิทรรศการนอกจากจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) แล้ว ยังได้นำเทคนิคใหม่ ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตาไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิม เช่น Touch Table จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบ LED, เทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram)

เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง ๔ ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง ๔ ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบรลล์ เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธีเสมือนจริงในรูปแบบ จำลอง ๓ มิติ และเนื้อหาของนิทรรศการผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย  และตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการฯ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ เวิร์คช็อปสาธิตการร้อยมาลัย โดยนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดระฆัง ซึ่งแสดงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมดอกไม้ผ่านงานเครื่องแขวนนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ รวมถึงกิจกรรม
การประดับกระจกสีลวดลายเรือพระที่นั่ง โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจ
ร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น ๑

ร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ผ่านนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน -
๓๑ ตุลาคม ศกนี้ ณ บริเวณชั้น M และชั้น ๑ ไอคอนสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร. ๑๓๓๘

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้