สถานการณ์ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 21 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 68,503,058 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,756 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 474.79 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (106.4%)

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 67,587,102 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,733 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 468.46 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (105.9%)

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 65,677,794 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,674 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 456.97 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (105%)

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 12 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 61,033,251 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,539 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 426.75 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (102.8%)

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 56,656,247 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,393 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 398.73 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 101%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 51,496,084 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,252 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 374.97 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 99.5%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 50,867,498 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,199 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 369.8 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 99.3%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 48,626,224 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,108 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 353.47 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 98.9%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 47,296,431 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,069 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 348.13 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 98.5%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com