สถานการณ์ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ไฟเซอร์มาถึงเมืองไทยแล้ว มีแผนกำหนดฉีดวันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นไป  

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 17,685,974 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,103 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 158.01 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 75.3%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 16,427,059 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,935 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 147.33 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 74.7%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 15,869,844 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,827 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 139.67 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 74.7%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 15,741,818 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,784 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 138.26 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.8%

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

"อว. เผยไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14,223,762 โดส ภูเก็ตฉีดเข็มแรกแล้วกว่า 73.0%” ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,604 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วกว่า 126.51 ล้านโดส

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,533,717 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,512 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 121.07 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 72.0%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 13,230,681 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,469 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 118.47 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 71.71%”

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น.

Powered by MakeWebEasy.com