สถานการณ์ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

อว. สรุป ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้ว 42.2 ล้านโดส เพิ่มขึ้นวันละ 2.43 ล้าน คนอเมริกันได้รับแล้วมากที่สุด 14.3 ล้านโดส

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก วันที่ 15 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดี 14 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

อว. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลกวันที่ 11 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

Powered by MakeWebEasy.com